Koszty zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych regulowana jest obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) stanowi, że stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych należy obliczać w zależności od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym – od wartości egzekwowanego roszczenia.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł

7) powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu przez sądem apelacyjnym wynoszą:

1) przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł

2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł

Powyższe stawki stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie określonej sprawy, przy czym koszt jej prowadzenia uzgadniany jest zawsze przed przyjęciem zlecenia – na etapie nieodpłatnej konsultacji prawnej z prawnikiem.

Zasadniczo wynagrodzenie płatne jest wraz z przyjęciem zlecenia, jednakże w każdym przypadku istnieje możliwość rozłożenia go na dogodne raty.

>> Informacje zawarte na stronie zostaną w najbliższym czasie zaktualizowane stosownie do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 roku